duminică, noiembrie 24, 2013

Ce liber mă știu...


Ev. Luca 18, 18-27
Dregătorul bogat...
Duminică, 24 Noiembrie 2013

Duminică, liniște, poetul scrie,
Ce fericite-s cuvintele lui!
Lumina din ele e-atâta de vie,
Fără Duminică nici dragoste nu-i!

O simt cum în brațele ei mă cuprinde
Și sufletul meu se umple de har,
Nici azi dregătorul bogat nu își vinde
Povara aceea adunată-n zadar.

Ce liber mă știu! eu averi nu mai am,
Pe acelea nu le-am avut niciodată,
Sunt atât de bogat, precum odată Adam
Acolo-n grădina ce i-a fost dată!...

sâmbătă, noiembrie 23, 2013

Dor de copilărie...

23 Noiembrie 2013

Și iarăși un dor necuprins mă cuprinde
Pe sub streașina nopții acolo în Munți
Sufletul meu e plin de colinde,
Tu să ai vreme doar să le-asculți...

Cum se-adunau pe la vetre băieții
Și fete frumoase ca florile-n glastre,
Ce vremuri ciudate! și totuși nămeții
Ardeau fericiți sub opincile noastre!

Erau interzise colindele sfinte,
Cine să ne pună pe inimi zăvoare?
Pe văi și pe dealuri aceste cuvinte
Din gurile noastre răsunau și mai tare...

Azi liniștea umblă desculță prin sate,
Copiii aceia sunt tot mai puțini
Și-s tot mai multe acase încuiate,
Iar tălpile mele sunt pline de spini.


Și iarăși un dor netradus mă cuprinde
Pe sub streașina zilei acolo în Munți
Sufletul meu e plin de colinde,
Tu să ai vreme doar să le-asculți...