luni, aprilie 17, 2023

Săptămâna luminată...

 17-23 Aprilie 2023


Luminată
Şi
Binecuvântată
Săptămână!
Ce
Izvor
Tămăduitor
Curge din
Vinerea
Ta!
Ochii orbilor
Au început
Să vadă
Cerurile deschizându-se
Deasupra
Lor!
Sfântul Mare Mucenic
Gheorghe,
Purtătorul de biruinţă
Înfrânge balaurul
Din noi...
De mult atâta Lumină
Împăcată
Nu s-a aşternut
Peste bucatele noastre!
Bucuraţi-vă
De toată floarea
Ei!
Duminică o să vină el,
Toma,
Necredinciosul mereu,
Să-i pipăie urmele
Cuielor
Sale...

Nicolae Nicoară-Horia

duminică, aprilie 16, 2023

A Înviat...

 
Nu vă înspăimântați!

Căutați pe Iisus Nazarineanul, Cel răstignit?

A înviat!

Nu este aici. Iată locul unde L-au pus.”

Ev. Marcu 16, 6


A Înviat! Nu vă înspăimântați!

El, îngerul, ne dă această Veste,

Pe Iisus, Cel răstignit, nu-L căutați

În mormânt, unde L-au pus, nu este!


Lumina Lui vă fie adăpost,

Prin Viață pașii voștri să-i îndrume,

Acum e sus, în Slavă, unde-a fost

Când L-a trimis Părintele în lume!


Nu-i versul meu și n-a fost poleială

Cu rouă care cade în pustie,

A Înviat! Și nicio îndoială

Pe fața nimănui să nu mai fie!


Cu gândul dus până la Dumnezeu,

De unde se întoarce să grăiască:

HRISTOS A ÎNVIAT!” Vă spun și eu

Cu-aceeași bucurie îngerească!

Duminică, 16 Aprilie 2023

Duminica Învierii


Nicolae Nicoară-Horiasâmbătă, aprilie 15, 2023

Bucurie sfântă...
E Sâmbătă în suflet și-n cuvânt,

Se umple de Duh sfânt vederea mea,

Ce liniște-i acolo în Mormânt,

O liniște ca la-nceput de stea!


Nici mâna nu mai poate să mai scrie

Și ea ca o minune se-nfioară,

Cel Răstignit și îngropat Învie!

Lumina lumii cum putea să moară?


Vă dau și vouă bucurie sfântă,

Dintre toate, cea mai cu folos,

Pe care îngerii din cer o cântă:

Adevărat a Înviat Iisus Hristos!

Sâmbătă, 15 Aprilie 2023


Nicolae Nicoară-Horia

vineri, aprilie 14, 2023

Răstignește-L...

 
Răstignește-L!” Ce-nfiorător cuvânt!

Și Aerul din jur parcă suspină,

Pe Cel trimis din slavă pe pământ

L-au condamnat la moarte, fără vină!


Se-ntreabă unii de atunci mereu,

Cu Iuda, vânzătorul, dimpreună,

Dacă era Fiu de Dumnezeu

Nu putea El s-o răpună,


Să-i nimicească pe acei ce vor

Să bată-n cuie sfânta Lui Lumină?

S-a dat pe Sine”-n văzul tuturor,

Biruind Clipa ce avea să vină...


Răstignește-L!” Vrem din nou să moară,

Îi strigă „răii”, dar e prea târziu,

Tatăl din ceruri pentru-a doua oară

Nu-L mai dă pe Singurul Său Fiu...

Vineri, 14 Aprilie 2023

din Săptămâna Patimilor...


* * *

S-a dat pe Sine...


S-a dat pe Sine!” Cum puteau altfel

Să-și bată joc nemernicii de El?

Să-L pună-n cea mai crâncenă durere,

I-au dat oțet amestecat cu fiere,


De-a îndurat insulta cea mai grea

Paharul pân' la capăt să și-L bea,

Cel care toată viața pe pământ

Nu a ieșit afară din cuvânt,


Când pe lemnul crucii, greu și mut,

L-au răstignit pe Fiul Său durut!

Și azi e vineri, cum era și-atunci

Și plânge-n mine Cerul din porunci,


Aud mulțimea oarbă de mânie,

Vrem Împăratul răstignit să fie!”

Și-acum când scriu cu ochii plini de rouă

Simt cuiele din mâinile-amândouă


Și spinii sângerându-I din cunună,

Durerea din silabe cum m-adună

Și strig și eu cu gândul răstignit,

Dumnezeul meu, de ce L-ai părăsit?”


Nicolae Nicoară-Horia


joi, aprilie 13, 2023

E Joi...

 
E Joi, ca și atunci, cum scrie-n Carte,

Citesc și re-citesc și mă-nfior,

Sărutul, el adună și desparte

Fântâna însetată de izvor...


Nu-i Joia vinovată pentru el,

Nici Vinerea bătută-n cuie, nu-i!

Jerfitu-S-a de Paște blândul Miel

Cu Iuda hohotind în umbra Lui!


Și-acum e-aici, îi simt suflarea rece

Și-așteaptă blestematul în Grădină

Să îl sărute iar pe Cel ce trece

Înspre Golgota lumii fără vină!


E Joi, din Săptămâna cea mai grea

Din câte-au fost vreodată pe pământ,

Să v-odihniți ispitele în ea,

Cum se-odihnește cerul în Cuvânt...

Joi, 13 Aprilie 2023


Nicolae Nicoară-Horiasâmbătă, aprilie 08, 2023

Sâmbăta lui Lazăr...


 

-pomenirea morților-


E sâmbătă-înainte de Florii,

Ce frig vremelnic peste flori coboară!

Lazăr așteaptă-mortul dintre vii-

Porunca cea de sus: „vino afară!”


Ce singur e, nu-i nimenea pe cale

În urma lui din lume când s-a dus,

Duminică, în zori, printre urale

Va intra-n Ierusalim Iisus...


Brumată-i floarea, ce sărut de Iudă!

Da, suntem răi și unii plini de hulă

Nu vreau să creadă, nici nu vreau s-audă,

Răbdarea Lui și Dragostea-i destulă...

...........................................................

E Sâmbătă-înainte de Florii,

Cu toată Vremea dată înapoi,

Iisuse-Doamne, te-așteptăm să vii

Duminică în sufletul din noi!

Sâmbătă, 8 Aprilie 2023


Nicolae Nicoară-Horiavineri, aprilie 07, 2023

Vinerea Mare pentru toți...

 
La catolici e Vinerea Mare,

La ortodocși e ziua Sf. Mc. Caliopie,

Pentru celelalte culte

E o zi oarecare

Din calendar!

Strig în pustie și strig

În zadar:

Hristos a Înviat

O singură

Dată

Pentru mine,

Pentru tine

Pentru

Toți!

Altă Înviere de sub cruce

Nu-i!

Tată, al Fiului Sfânt,

Știu că poți,

Pentru cei ce încă mai cred

În durerile Lui

Dă-ne o singură

Răstignire

Și Înviere pe pământ!

Vineri, 7 Aprilie 2023


Nicolae Nicoară-Horia


joi, aprilie 06, 2023

Somnul...

 
Suflete-al meu, de Somn tu nu te teme,

Oricât de-adânc în el o să cobori,

Se culcă Omul, obosit de vreme,

Cine-l trezește dimineața-n zori?


Te-așteaptă Visul să te poarte lin,

Ori zbuciumat prin locuri necuprinse,

Întotdeauna Cerul meu e plin

De freamătul cuvintelor nescrise.

.........................................................

Eu cred și Adevărul nu mă minte

Nu avea somn, de el nu era frânt

Omul-Om, cu mult mai dinainte

De cel dintâi păcat de pe pământ...

Joi, 6 Aprilie 2023


Nicolae Nicoară-Horia


Somnul de Constantin Brâncuși (1876-1957)


marți, aprilie 04, 2023

Ți-am primit cartea...

 
Ți-am primit cartea, dinspre răsărit,

Aprilie, ningea împotriva firii,

Prietenul meu drag și veșnicit

Sub geana însângerată-a asfințirii...”


Nicicând să nu-i simți lacrima poverii,

Cu Dragostea de-a pururi căpătâi

Să te ajungă Ziua Învierii

Și-n ea până la capăt să rămâi!

...........................................................

Bătrân sunt, Doamne, ce bătrân pustiu

În casa mea din margine de vreme,

Nici drumul către moarte nu-l mai știu,

Iat de mă tem de ea, de ce m-aș teme?”

(Bătrân sunt , Doamne)

4 Aprilie 2023


Nicolae Nicoară-HoriaVin Floriile...
Vin Floriile, cine vrea să creadă!

Scriu în șoaptă, nu mai pot să strig,

Aprilie cu ploaie și zăpadă,

Tremură-n sine florile de frig...


De-oftatul lor și zările sunt pline

Mă uit la ele, ce-aș putea să fac?

Subțire-i și cămașa de pe mine,

Cămașa ce vremelnic o îmbrac.


Le strâng în brațe versurile mele,

Aici e cald și cu miros de mir,

Oare e frig și-acolo printre stele?

Cad fulgii de zăpadă în delir...

.........................................................

Mă-ntreb acum și parcă mi-e rușine,

Cu gândul dus până la Dumnezeu:

Iisus Hristos va mai intra în tine,

Ierusalimul sufletului meu?

Marți, 4 Aprilie 2023


Nicolae Nicoară-Horia


 

M-am exilat în tine, Poezie...

 M-am exilat în tine, Poezie,

Din lumea asta plină de venin,

Plină de ură și de erezie!

Simt vremurile biblice cum vin...


M-am exilat în tine, Poezie,

Aici nu poate nimeni să-mi distrugă

Liniștea, cea dinspre veșnicie,

Să-mi tulbure cuvintele din Rugă,


Când fără asfințit e Ruga mea!

M-am exilat în tine, Poezie,

Aici, între cuvinte, cum aș vrea

Sfârșitul începutului să-mi fie!


Nicolae Nicoară-Horia


Din volumul în alcătuire- Exilat în Poezie...

duminică, aprilie 02, 2023

Sufletul meu...

 
Sufletul meu, al meu să fie oare?

Răspunsul niciodată n-o să-l știu,

L-am primit în dar, ca fiecare,

Nimic sub soare fără el nu-i viu!


Trăind în cea mai sfântă libertate,

Întotdeauna m-am simțit ca el,

Sufletul e peste tot și-n toate

Și Poezia lumii e la fel!


Copil, cu bucuria-ncinsă-n brâu

Cum alergam cu mieii pe coline,

Prindeam cu mâna stelele din Râu

Și-l auzeam pe Dumnezeu cum vine...

.............................................................

Bătrân acum, așa să fie oare?

Nemărginit și-n veci voi fi mereu,

Ce-i sufletul? Năvalnica suflare

Sub care se înfioară lutul meu...

Duminică, 2 Aprilie 2023


Nicolae Nicoară-Horia