miercuri, ianuarie 31, 2024

Scriu precum respir...

  

Scriu precum respir, ce simplu, Doamne!

Cuvântului mereu i-am fost fidel,

Au, cine la tăcere să-l condamne?

Ce fericit e sufletul din el!

 

Scriu, precum respir, voi, frații mei,

Vă spun de-aici la fiecare-n parte,

A scrie, e un fel de obicei,

De el nici moartea nu mă mai desparte!

...............................................................

Dragostea eu știu că nu-i destulă!

Scriu pentru respir, mi-aduc aminte

Cum „respira” acolo în celulă

Poetul pedepsit pentru cuvinte...

Miercuri, 31 Ianuarie 2024

Hagen, Renania de Nord-Westfalia

 

Nicolae Nicoară-Horia

marți, ianuarie 30, 2024

Toate femeile sunt frumoase...


 


 

Toate femeile sunt frumoase,

Fericirea e acelora care știu,

Gândul meu murise și înviase,

Privindu-te mă rugai să te scriu.

 

Nu mai aveam cuvinte în grai,

Gândul acela cum să-l ogoi?

Eram parcă Adamul din rai

Cu șarpele-ispită-ntre noi...

 

Mărul mușcat izvorâse lumină

Și-n suflet un fel de dojană,

Femeie frumoasă, cu ce sunt de vină?

Și îngerul suspina din icoană.

......................................................

Toate femeile sunt frumoase,

Poemul acesta nu are leac,

Cuvântul meu murise și înviase,

Privindu-te mă rugai să nu tac...

Duminică, 28 Ianuarie 2024

Hagen, Renania de Nord-Westfalia

 

Nicolae Nicoară-Horia

Să aveți grijă de inima voastră...

  

Floare albastră și mai albastră,

Se-nlumină sub arcuș vioara,

S-aveți grijă de inima voastră,

Dați-i binețe dimineața și seara!

 

Nicio tăcere să nu o doară,

Cu toată Dragostea ei din cuvânt,

Ce sfânt e tic-tacul ce ne măsoară

Vremea petrecerii de pe pământ!

 

Fericită e inima care mă spune,

Fericită-i Clipa, cea plină de har,

Fără ea nu există nicio minune.

Fără ea orice Poem e-n zadar...

 

Inima nu poți cu-mprumurt să o dai,

Floare albastră, dureros de albastră,

De la-ntâiul țipăt, până la ultimul vai

Să aveți grijă de inima voastră...

Marți, 30 Ianuarie 2024

Hagen, Renania de Nord-Westfalia

 

Nicolae Nicoară-Horia

De Ziua lui Grigore…

  

Şi trebuia să-i fie Ziua azi

Şi trebuia aici să-i facem tort-

Vă spun cu bucurie pe obraz,

Fratele Grigorie, nu e mort!

 

El este viu, ca iarba de pe grui,

În Patrie, în Aer şi-n cuvinte-

Veşnic va arde amintirea lui

În sfeşnicul aducerii aminte…

          *   *   *

„Sunt un om al nemâniei”

Îmi scria din Chişinău

Fratele Grigore Vieru,

Potoleşte-i focul său,

 

Doamne-acum la tine-n braţă,

„Focul scrisului latin”,

Că destul aici în Viaţă

Mistuit a fost, străin...

 

Ne vorbea mereu de Tine

Şi de Maica lui Iisus,

Fă măcar să-i fie bine

Şi căldură-acolo sus.

 

Steaua lui ce luminează

Paşii noştri pe poteci,

Trei Ierarhi s-o aibă-n pază

De acum şi-n veci de veci!

 

Nicolae Nicoară-Horia

 

Ierarhii...

 „După cum vezi, noi la Dumnezeu una suntem

și nici o vrajbă nu este între noi.

Fiecare din noi, la timpul său, îndemnați de Duhul Sfânt,

am scris învățături pentru mântuirea oamenilor”.

Sfinții Trei Ierarhi

 

Aș vrea cu toată lumea să mă-mpac,

Acei ce poartă pe pământ un nume

Sunt mulți, eu știu, nici astăzi nu le plac

Ierarhii Trei și câți mai sunt pe lume!

 

I-aud mereu, neliniștiți ca vântul

Tot căutându-și jalnic adăpost,

Slăvind tăcerea și negând cuvântul:

„Acestea toate nu au niciun rost,

 

Și-așa, el, dumnezeu nici nu există!”

Dar nu mai spun durerea lor postumă,

Astăzi aș vrea să nu îmi fie tristă

Ființa mea, cea dintre cer și humă!

 

Cu Dragoste răspund la orice ură,

Ce bântuie gripată prin atei,

Despre Ierarhi nu scrie în Scriptură,

Purtând prin viață Adevărul ei!

 

Dar au fost vii și vii o să rămână,

Cum viu e pretutindeni Sfântul Duh

În alte limbi și-n limba mea română,

Aducători de pace din văzduh...

 

Nicolae Nicoară-Horia

 

SFINȚII TREI IERARHI – APOSTOLII ÎMPĂCĂRII ŞI UNITĂŢII

„NU ESTE UN RĂU MAI MARE CA CEARTA, LUPTA ŞI DEZBINAREA ÎN BISERICĂ.

Nu este un rău mai mare ca tăierea în mai multe bucăți a hainei Bisericii.

Nu ne sunt oare de ajuns celelalte erezii, de ne mai îmbucătăţim şi noi pe noi înşine?”

„Pe 30 ianuarie, Biserica Ortodoxă îi pomeneşte pe Sfinţii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul (sau de Nazianz) şi Ioan Gură de Aur, care au păstorit în secolul IV, considerat „secolul de aur” al teologiei creştine.

Dincolo de pomenirea lor individuală (pe 1 ianuarie, pe 25 ianuarie, respectiv pe 13 noiembrie), aceşti sfinţi au primit şi o zi de prăznuire comună, în urma unor neînţelegeri apărute în Biserică în secolul XI, „între bărbaţii cei pricopsiţi în învăţături şi îmbunătăţiţi”, cum scrie în Sinaxar.

Existau trei tabere – vasiliteni, grigoriteni, ioaniteni – care considerau că sunt îndreptăţiţi să impună ca model desăvârşit pentru slujirea Bisericii pe unul dintre cei trei sfinţi. În anul 1081, cei trei sfinţi i s-au arătat separat, apoi toţi trei împreună Episcopului Ioan al Evhaitelor, spunându-i: „Noi, precum vezi, una suntem la Dumnezeu şi nu este între noi nici o sfadă sau împotrivire (…).

Deci, sculându-te, porunceşte acelora care se separă, sfădindu-se, să nu se despartă, luptându-se pentru noi, căcipentru aceasta şi noi ne-am sârguit cât am fost vii, şi după mutarea noastră, ca să împăcăm lumea şi să o aducem într-o unire”.

Aşadar, sărbătoarea din 30 ianuarie este o sărbătoare a împăcării în Biserică. Sesizăm, din păţania credincioşilor din veacul al XI-lea, cât de uşor se poate aluneca în dezbinare, chiar având râvnă şi (părelnică) evlavie la sfinţi.

Prilej de reflecţie şi îndemn şi pentru noi să nu facem tabere în Biserică, pe nici un motiv. Căci, urmând unor Părinţi contemporani, unii au ajuns să se certe între ei. Un Părinte zice: „Sunt semne că vine sfârşitul lumii, să acţionăm ca atare”. Altul nu neagă, dar spune: „E un zgomot prea devreme”.

Un al treilea se retrage în pustie şi îndeamnă la rugăciune şi la asceză.

Asta nu înseamnă că e ceartă sau dezbinare între unii ca aceştia, ca şi cum „s-ar fi împărţit Hristos” (Cf. I Corinteni 1, 13), ci doar că fiecare îşi are lucrarea sa în lume, după cum îi dă Duhul (Cf. Faptele Apostolilor 2, 4).

Noi însă, neputincioşi şi neluminaţi de Duh Sfânt, putem fi tentaţi să absolutizăm una dintre poziţiile unor astfel de modele duhovniceşti, spre a noastră pierzare şi slujind, astfel, duhului dezbinării şi al zâzaniei.

Sfinţii Trei Ierarhi ne învaţă să nu absolutizăm nici o lucrare din Biserică, ci fiecare să cinstească, în Duh, ceea ce se face spre slava lui Dumnezeu, chiar dacă rezonează mai mult cu viaţa şi învăţăturile unui anumit sfânt sau unui anume părinte duhovnicesc.

Ei sunt apostoli ai împăcării şi ai unităţii, ai armoniei şi ai comuniunii spre care ne cheamă Domnul iubirii desăvârşite.”

 

vineri, ianuarie 26, 2024

Scrie-mă...

 


E vineri și mă taie-un dor de-Acasă,

Acolo-n crucea zilei să rămân,

Sunt iarbă ce se unduie sub coasă

Și-n amintirea ei miroase-a fân...

 

Pădure sunt prin care trece vântul,

Cel fără somn, cătându-și adăpost,

Aud cum vine pe furiș cuvântul

În Poemul meu aflându-și rost

 

Și-acel îndemn prin sânge se răscoală,

Cu Dragoste degrabă să îl scriu,

Se risipește orice îndoială,

Niciodată-n Dor nu e târziu!

.....................................................

Mi-e sufletul stingher și gura arsă,

Unde sunt cocoșii, de ce tac?

Aici, acum, când zorii se revarsă,

E-o liniște ca la-nceput de veac...


Desculț îmi umblă gândul pe coline,

Să-i potolesc plecarea nu mai pot,

Dorul cel pribeag de unde vine

Când Aerul e-același peste tot?

Vineri, 26 Ianuarie 2024

Hagen, Renania de Nord-Westfalia

             *           *           *

Aud mereu acest îndemn fierbinte

Și gândul mi se umple de fiori

Ca omul adormit între cuvinte,

În fiecare noapte dinspre zori:

 

„Scrie-mă!” Și parcă simt o mână

Pe frunte cum alunecă ușor

Și apa mi se tulbură-n fântână

De glasul îngeresc, vindecător...

 

Chipul acela se-nlumină-n prag,

„Scrie-mă!” Și mâna mea cuminte

Se supune cu atâta drag,

Venită din înalt, poruncii sfinte!

 

Și-n bucuria care mă cuprinde

Se rostuiește-ncet Poemul meu,

Cuvântul este singura merinde

Pe drumul dintre Om și Dumnezeu...

 

Nicolae Nicoară-Horia

joi, ianuarie 25, 2024

Sănătate...


Ce deștept e Omul și frumos

Câtă vreme-n viață-i sănătos,

Cât de singur e întru ființă

Cel bolnav și plin de suferință!

 

Prietenii din jur se împuțină

Când puterile n-o să-l mai țină,

Iar uitarea crește-n urma lui

Și de el nu-i pasă nimănui.

.................................................

„Ecce homo!” Îmi aduc aminte

De prea dumnezeieștile cuvinte,

Ispita pretutindeni când mă duce

Văd chipul Răstignitului pe cruce...

Joi, 25 Ianuarie 2024

Hagen, Renania de Nord-Westfalia

             *        *        *

Aceste „vorbe” nu sunt ale mele,

Poți din lume să le ai pe toate,

Comori fără de număr, ori castele,

Dacă ești lipsit de sănătate

Nu te bucuri, Omule, de ele,

Cum nu te bucuri de singurătate!

 

De slovele-amintite nu îți pasă,

Te-aud spunându-mi, eu sunt sănătos!

Alte griji pe inimă te-apasă,

Tot alergând de sus și până jos,

Dacă nu ți-e viața sănătoasă

Toată alergarea-i de prisos!

 

Fără cititorul ei, eu știu,

Zadarnică e orice poezie

Și totuși cu încredere îți scriu,

Ai grijă de această bucurie,

Câtă vreme în cuvânt ești viu,

Ea niciodată nu e prea târzie...

 

Prietenii mei așa-mi spun mereu...

 

Prietenii mei aşa-mi spun mereu,

Pe tine, Horia, nimic nu te doare?

Câtă sănătate ţi-a dat Dumnezeu

Şi versului tău, câtă-răbdare!

 

Se murmură brazii acolo pe munte,

Trupul Lui, dezbrăcatul, arde în frig,

Tăcerile mele sunt aşa mărunte

Şi nu e nevoie să mi le strig...

 

N-o să le spun niciodată-ajunge!

De-acum şi până la capătul zării,

Rana din fluierul Lui dacă plânge

Îmi picură-n suflet răşina-mpăcării.

 

El nu ne-a fost, Crăişorul bolund,

Nici nu-i cunosc suferinţa de-aproape,

Dar ştiu că îmi place în ea să m-ascund,

Cum se ascunde lumina sub pleoape...

 

Aveţi prea destule durerile voastre

De tot ce v-apasă pe creştet mereu,

La ce să vă spun de nevoi şi dezastre?

Ajungă-le acestea Poemului meu!

 

Eu, faţă de Ei sunt atâta de mic

Pe pământul acesta ca un lăstun-

Pe tine, Horia, nu te doare nimic

Şi dacă mă doare aici, la ce bun?

 

Nicolae Nicoară-Horia