duminică, ianuarie 31, 2021

Iubește-ți sufletul...Duminică, 31 Ianuarie 2021


Iubește-ți sufletul!” Ce rugăminte!

Fără el orice trup e-n zadar,

Fără el nu există cuvinte,

Nu există dragoste și nici har!


Iubește-ți sufletul! Între brațele tale

Lumina cea vie să ardă mereu,

Oricât întuneric îți iese în cale

Nu te lasă singur Dumnezeu!


Sufletul omului vine din Lumină,

Sub porunca dată prin cuvânt,

Iubește-ți sufletul cu bucurie deplină,

Nu-i nimic fără el pe pământ!


Să iubești niciodată nu-i greu,

Iubirea de ploaie scutură norul,

Iubește-ți sufletul din sufletul meu,

Precum iubește fântâna izvorul!


Nicolae Nicoară-Horia 

sâmbătă, ianuarie 30, 2021

Cântec durut...

30 Ianuarie 2021

Lui Tudor Gheorghe

-Restituiri-


Tot mai mult se-adeverește,

În lumea plină de noroi

Pe cel ce simte românește

Izgoniți-l dintre voi!


Celui ce iubește rangul

Neamului acesta dac

Împletiți-i vârtos ștreangul,

Spânzurați-l de copac,


Iar acelui care scrie

Și-n aceeași limbă cântă,

Fie-i sfânta bucurie,

Dragostea de țară frântă!


Tot mai des dinspre lumină

Fulgeră sub zări cuțitul,

Lume oarbă și haină,

Ce aproape-i asfințitul!


Și oricât vor să ne tragă

Neamul românesc pe roată,

Patria aceasta dragă,

Niciodată, niciodată!


Nicolae Nicoară-HoriaIerarhii...

 

30 Ianuarie 2021

După cum vezi, noi la Dumnezeu una suntem

și nici o vrajbă nu este între noi.

Fiecare din noi, la timpul său, îndemnați de Duhul Sfant,

am scris învățături pentru mântuirea oamenilor”.

Sfinții Trei Ierarhi

-Restituiri-


Aș vrea cu toată lumea să mă-mpac,

Acei ce poartă pe pământ un nume

Sunt mulți, eu știu, nici astăzi nu le plac

Ierarhii Trei și câți mai sunt pe lume!


I-aud mereu, neliniștiți ca vântul

Tot căutându-și jalnic adăpost,

Slăvind tăcerea și negând cuvântul:

Acestea toate nu au niciun rost,


Și-așa, el, dumnezeu nici nu există!”

Dar nu mai spun durerea lor postumă,

Astăzi aș vrea să nu îmi fie tristă

Ființa mea, cea dintre cer și humă!


Cu Dragoste răspund la orice ură,

Ce bântuie gripată prin atei,

Despre Ierarhi nu scrie în Scriptură,

Purtând prin viață Adevărul ei!


Dar au fost vii și vii o să rămână,

Cum viu e pretutindeni Sfântul Duh

În alte limbi și-n limba mea română,

Aducători de pace din văzduh...


Nicolae Nicoară-Horia


SFINŢII TREI IERARHI – APOSTOLII ÎMPĂCĂRII ŞI UNITĂŢII


NU ESTE UN RĂU MAI MARE CA CEARTA, LUPTA ŞI DEZBINAREA ÎN BISERICĂ.

Nu este un rău mai mare ca tăierea în mai multe bucăţi a hainei Bisericii.

Nu ne sunt oare de ajuns celelalte erezii, de ne mai îmbucătăţim şi noi pe noi înşine?”


Pe 30 ianuarie, Biserica Ortodoxă îi pomeneşte pe Sfinţii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul (sau de Nazianz) şi Ioan Gură de Aur, care au păstorit în secolul IV, considerat „secolul de aur” al teologiei creştine.

Dincolo de pomenirea lor individuală (pe 1 ianuarie, pe 25 ianuarie, respectiv pe 13 noiembrie), aceşti sfinţi au primit şi o zi de prăznuire comună, în urma unor neînţelegeri apărute în Biserică în secolul XI, „între bărbaţii cei pricopsiţi în învăţături şi îmbunătăţiţi”, cum scrie în Sinaxar.

Existau trei tabere – vasiliteni, grigoriteni, ioaniteni – care considerau că sunt îndreptăţiţi să impună ca model desăvârşit pentru slujirea Bisericii pe unul dintre cei trei sfinţi. În anul 1081, cei trei sfinţi i s-au arătat separat, apoi toţi trei împreună Episcopului Ioan al Evhaitelor, spunându-i: „Noi, precum vezi, una suntem la Dumnezeu şi nu este între noi nici o sfadă sau împotrivire (…).

Deci, sculându-te, porunceşte acelora care se separă, sfădindu-se, să nu se despartă, luptându-se pentru noi, căcipentru aceasta şi noi ne-am sârguit cât am fost vii, şi după mutarea noastră, ca să împăcăm lumea şi să o aducem într-o unire”.

Aşadar, sărbătoarea din 30 ianuarie este o sărbătoare a împăcării în Biserică. Sesizăm, din păţania credincioşilor din veacul al XI-lea, cât de uşor se poate aluneca în dezbinare, chiar având râvnă şi (părelnică) evlavie la sfinţi.

Prilej de reflecţie şi îndemn şi pentru noi să nu facem tabere în Biserică, pe nici un motiv. Căci, urmând unor Părinţi contemporani, unii au ajuns să se certe între ei. Un Părinte zice: „Sunt semne că vine sfârşitul lumii, să acţionăm ca atare”. Altul nu neagă, dar spune: „E un zgomot prea devreme”.

Un al treilea se retrage în pustie şi îndeamnă la rugăciune şi la asceză.

Asta nu înseamnă că e ceartă sau dezbinare între unii ca aceştia, ca şi cum „s-ar fi împărţit Hristos” (Cf. I Corinteni 1, 13), ci doar că fiecare îşi are lucrarea sa în lume, după cum îi dă Duhul (Cf. Faptele Apostolilor 2, 4).

Noi însă, neputincioşi şi neluminaţi de Duh Sfânt, putem fi tentaţi să absolutizăm una dintre poziţiile unor astfel de modele duhovniceşti, spre a noastră pierzare şi slujind, astfel, duhului dezbinării şi al zâzaniei.

Sfinţii Trei Ierarhi ne învaţă să nu absolutizăm nici o lucrare din Biserică, ci fiecare să cinstească, în Duh, ceea ce se face spre slava lui Dumnezeu, chiar dacă rezonează mai mult cu viaţa şi învăţăturile unui anumit sfânt sau unui anume părinte duhovnicesc.

Ei sunt apostoli ai împăcării şi ai unităţii, ai armoniei şi ai comuniunii spre care ne cheamă Domnul iubirii desăvârşite.”


Sursa: Cuvântul Ortodox

La mulți ani celor ce poartă cu cinste aceste nume vrednice de toată lauda și pomenirea noastră!

vineri, ianuarie 29, 2021

Nu mai am aer...

 


Vineri, 29 Ianuarie 2021


Pe sub ceruri se-aude sălbaticul vaier

Și Duhul se-ntunecă sub patrafir:

Nu mai am aer! Nu mai am Aer!”

Nu mai știu, Doamne, nici să respir!


Plânge pe-altarele nopții Iubirea

Și slovele cu lacrimi de sânge din Carte,

Ce-i „boala” aceasta ce-a cuprins omenirea,

De unde vin zvonurile tot mai deșarte?


Clipele-acestea și care-or să vină,

Ca un pian fără clape mă dor,

Vederează-i pe cei vinovați în lumină

Și pune mustrarea în cugetul lor!


Firul Vieții se toarce în grabă din caier

Și crește mosorul de-a valma pe fus,

Nu mai am aer! Nu mai am Aer!”

Poate la capătul lui am ajuns...


Nicolae Nicoară-Horiajoi, ianuarie 28, 2021

Nu există Om fără-amintiri...

 Joi, 28 Ianuarie 2021


Mă uit în ochii tăi, să nu te miri,

Uitarea” mea eu știu că nu te doare,

Nu există Om fără-amintiri,

Până și pruncul nenăscut le are!


Cum ne cuprind aducerile-aminte,

Ca aripile vântul dintr-un zbor,

Auzul meu se umple de cuvinte

Și-atât de liber sunt, eu-robul lor!


De când te-am întâlnit întâia dată

A tresărit în Duhul ei scânteia,

Clipa aceea fie lăudată,

Bărbat fiind, am cunoscut femeia!


Minune-i sfânta lui alcătuire!

Din sfânta jertfă se zidește Dorul,

Nu există Om fără-amintire,

Nici piatra și nici iarba, nici izvorul...


Nicolae Nicoară-Horia


Sculptura: Alessandro Puttinati (1844)


Naște-mă, Mamă-fecioară... Joi, 28 Ianuarie 2021
Strigă Copilul din pântecul tău:

Naște-mă, mamă!”

Dar

Nașterea Pruncului

Nu e ușoară,

Cuprinsă de teamă...

Timpul de-afară,

E vitreg

Și rău,

Tot mai aproape

De

Vamă...

Naște-mă,

Mamă-fecioară!

Și

Nașterea

Mea

Să nu

Te mai doară...


Nicolae Nicoară-Horia
marți, ianuarie 26, 2021

Nu te lăsa niciodată înfrânt...

 26 Ianuarie 2021

-Restituiri-


Nu te lăsa niciodată înfrânt

De cei dinăuntru, de cei dinafară,

Înfrângerea e cea mai durută povară

Dintre toate poverile câte mai sunt!


Cel ce îți spune că ești urât

El încă nu s-a uitat în oglindă

Tristețea adevărului să îl cuprindă-

Tu umblă cu cheia speranței la gât!


Nu te lăsa niciodată învins,

Când lumea aceasta e plină de ură,

Răspunde-i cu dragoste și cu căldură

Și celui ce te înjură în vis!


Mai târziu rănile tale din lut

O să se vindece toate pe rând,

Tu poartă-i lumina nestinsă în gând

Și nu te lăsa niciodată bătut...


Nicolae Nicoară-Horia

duminică, ianuarie 24, 2021

Hora Unirii nu-i un joc banal...

 Duminică, 24 Ianuarie 2021

Viermele vremurilor roade în noi...”

Mihai Eminescu


Moș Ion Roată-i tare supărat,

De-o vreme nu îl mai cuprinde firea,

Prin Țara românească-n lung și-n lat

Dinspre strămoși a amorțit Unirea


Și Milcovul tot murmură-ntre frați

Aceeași Doină cu silabe sparte,

E vremea, frați români, să v-adunați,

Să vă treziți din somnul cel de moarte!


Hora Unirii nu-i un joc banal

Și la-ndemâna oricui trepăduș,

Unește-te, Moldovă, tu, Ardeal,

Ce-i lenevirea asta din culcuș?


Să te trezești, au, cine nu-ți dă pace?

Tu, Horă a Unirii României,

La mulți împiedicați nu le mai place,

Doar hora anticristă a mâniei.


Moș Ion Roată-i supărat și gata,

Astăzi nici nu se mai spune „Moș!”

Români, să nu uitați, se-nvârte roata,

De la nepot și până la strămoș...


Nicolae Nicoară-Horiasâmbătă, ianuarie 23, 2021

Țară în șomaj...

 23 Ianuarie 2021


Pentru tine, încă, sufletul mi-e gaj,

Sufletul acesta care-l am în mine,

Țară românească, Țară în șomaj,

Știu că mi-e deșartă grija cea de mâine,


Dar mă doare, Doamne, cum să nu mă doară?

Neputința arde vie-n ochii mei!

Tu mi-ai dat această minunată Țară

Și nu la cheremul unor derbedei!


Dacie rotundă, ca o pâine coaptă,

Toți străinii lumii te-au mușcat flămânzi,

Peste ea întinde mâna Ta cea dreaptă,

Peste ea așterne ochii Tăi cei blânzi...


Pune-i dar pe vatră Dragostea fierbinte,

Potolește-i Doamne, crudul ei tumult,

Numai înspre Tine mi-au rămas cuvinte,

Cei care o fură au surzit de mult...


Nicolae Nicoară-Horiavineri, ianuarie 22, 2021

Nu sunt sărac...

 


Vineri, 22 Ianuarie 2021


Nu sunt sărac, v-am spus de-atâtea ori,

Comoara mea din suflet, e cuvântul,

N-am bogății, palate pe sub nori,

Și nu mă iau la-ntrecere cu vântul,


De unde vine el, unde se duce?

Nu-i treaba mea și nu port grija lui,

Îmi duc pe umeri singur sfânta cruce,

Dar nu cer ajutorul nimănui


Atunci când mă-ncovoi de sub păcate,

Vai, pe pământ să mi le ierte, cine?

Și nu mă uit în jur cu răutate,

La alții care au mai mult ca mine...

....................................................

Nu sunt sărac și ea mereu îmi spune,

Când mă strânge-n brațe cu nesaț,

Poezia mea- ce rugăciune!

Spre ceruri fericit când o înalț.


Nicolae Nicoară-Horiajoi, ianuarie 21, 2021

Opinca românească...

 

21 Ianuarie 2021

-Restituiri-


Pentru tine-n lume nu-i niciun postament,

Nici sculptor nu-i cu dalta în aer să cioplească,

De la Albac, la Viena și până-n Parlament

Au cam uitat de tine, opincă românească!


La Roma, pe Columnă, stai mărturie-n piatră,

La Sarmizegetusa și peste tot în Munți

Unde cenușa încă nu s-a răcit pe vatră-

Strămoșii mei prin vremuri nu au umblat desculți!


Opincă românească, tu, semn de veșnicie

Și-astăzi Împăratul, de-acolo, de departe,

De pe covorul roșu, privește cu mândrie

La cel ce niciodată nu s-a temut de moarte!


Nicolae Nicoară-Horiamiercuri, ianuarie 20, 2021

Inspirație...

 20 Ianuarie 2021


Se freamătă lumina-n ochii mei

Și simt Poemul cum se înfiripă,

Închide ochii, culcă-te, nu vrei?

Eu mai rămân să te privesc o clipă,


O Clipă, doar atât și mi-e de-ajuns,

Din câte încă ne-au rămas în viață,

Dar nici nu am cuvinte îndeajuns

Să te pot scrie până dimineață...


Afară ninge din văz-duh domol,

Prin Munții mei, acolo te-aș ascunde,

În suflet mi-a căzut un si bemol

Și-o muzică divină mă pătrunde.


De unde vine? Eu nu pot să știu,

Mi-e liniștea din ea atât de dragă

Ca Aerul acesta când te scriu

Și îmi inspiră ființa mea întreagă!

..................................................

Din zarea Clipei, veșnic necuprinsă,

Mă simt ca vulturul, robit de har,

Aș vrea să te ascult cum taci învinsă

De-această vrajă și să-i pun hotar...


Nicolae Nicoară-Horialuni, ianuarie 18, 2021

Și tu ai lăcrimat de Ziua lui...

 Luni, 18 Ianuarie 2021

In memoriam lui Grigore Vieru


Și tu ai lăcrimat în duh cu mine

De Ziua lui, parcă te-aud și-acum,

În Țară, frate Nicule, nu-i bine

Și tot ce-i românesc se face scrum...


Pe unde-o fi Abecedarul meu,

Din slova lui cine mai buchisește?

Tot mai străini de neam, de Dumnezeu,

Și El oare mai știe românește?


Ai lăcrimat și tu de Ziua lui

Și lacrimile noastre nu-s deșarte,

Grigore, frate-al meu și-al Dorului,

Nicio moarte nu ne mai desparte!


Nicolae Nicoară-Horiaduminică, ianuarie 17, 2021

Poemul meu fierbinte...

 


Duminică, 17 Ianuarie 2021


Ce ger cumplit e-afară, ia-mi gândul lângă tine,

S-adoarmă, răsfățatul, în așternut, cuminte,

Chiar dacă nu e voie, după cum știi prea bine,

Ne fie-apropierea statornică, fierbinte...


Cu glas încet recită-mi Poemul nescris încă,

Iar mâna mea să-l scrie până se varsă zorii,

Te murmură izvorul divin, cel viu, din stâncă,

Nu simți așa deodată cum te cuprind fiorii?


Când ființa ta e plină de Dor și de cuvinte,

Nicicând să n-o atingă tăcerea de apoi!

Ce ger târziu e-afară, Poemul meu fierbinte

A început să ningă cu Dragoste-ntre noi;


Ia-mi gândul lângă tine și-așa să nu-l alungi,

Au adormit înfrânte și străjile din noapte,

Din Amintire raiul ne face semne dulci,

Iar trupul tău miroase de-acum a mere coapte...


Nicolae Nicoară-Horia