duminică, decembrie 31, 2023

Poemul dintre ani...

  

Duminică, ce liniște turbată

Umblă prin pădurea mea de fagi!

Se duce anul și cu el deodată

Mi-au plecat din viață prieteni dragi,

 

Au plecat și au lăsat în urmă

Cuvintele pe care-aici le scriu,

Durerea, ca rugina în fier scurmă,

Îmi cer iertare dacă eu sunt viu!

 

Stă sufletul pe toți să vă petreacă

Până își ia spre veșnicie zborul,

Întotdeauna după cel ce pleacă

Rămâne cineva să-i poate Dorul.

 

„Rămânerea” nu știu câtă mai este,

Numai Dumnezeu din cer, Cel Sfânt,

Aștept să vină Anul Nou pe creste,

Să-mi lumineze Clipa-n care sunt...

Duminică, 31 Decembrie 2023

Din volumul în curs-Poeme neterminate...

 

Nicolae Nicoară-Horia

Fuga...

 „După plecarea magilor,

iată îngerul Domnului se arată în vis lui Iosif, zicând:

Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui şi fugi în Egipt

 şi stai acolo până ce-ţi voi spune,

fiindcă Irod are să caute Pruncul ca să-L ucidă.”

Ev. Matei 2, 13-23

 

O Mamă cu Pruncul plângând

Și fuga ei printre spini,

Mereu îmi stăruie-n gând,

Doamne, cum să nu suspini?

 

Iertați-mi cuvântul durut,

Nici astăzi Irod nu-nțelege

Că Pruncul din lacrimi născut

Niciodată nu s-a vrut Rege!

 

Un altul asemenea nu-i!

Ce sete oarbă de sânge

Se mistuie-n inima lui!

Blestemul din urmă-l ajunge...

 

Icoana e plină de jale,

O Mamă cu Pruncul ce fuge

Și moartea pe urmele sale,

Dar moartea în veci n-o ajunge...

 

Nicolae Nicoară-Horia

Se duce anul...

  

Se duce anul, i-am iertat pe toți,

Doar unul singur îmi tot dă târcoale,

Tu, îmblânzește-l, Doamne, știu că poți

Și dă-mi lumina Dragostei pe cale!

 

Dă-mi sănătatea clipei și putere

Să-mi înving din gânduri orice ham,

Se duce anul, poate-i o părere

Din viața asta câte le mai am...

 

Îți mulțumesc, Tu m-ai făcut odată

Să-Ți port chipul și asemănarea

Prin Țara asta tot mai tulburată,

Cum tulburată-i în furtună marea;

 

Mi-ai dat glas, cuvinte îndeajuns,

De ele nu duc lipsă niciodată,

Mă simt de un fior înalt pătruns,

Cu el de Tine-i viața mea legată!

 

Atât cât pe pământ îmi e șederea,

Menirea mea aici o știu anume

Să laud Nașterea și Învirea

Aceluia ce L-ai trimis în lume!

 

Să laud Viața ce mi-ai dat-o-n dar

Din pântecul durut al maicii mele

Și sufletul mi l-ai umplut de har,

Precum deasupra Cerul Tău de stele!

...................................................

 

Se duce anul, dacă el se duce,

Celui din urmă nu-i pune hotar

Până voi ajunge lângă cruce

Și  drumul să nu-mi fie în zadar...

 

Cuvinte sorcovite...

 

Se duce anul și nu știu

Ce fel de sorcovă să-i scriu,

Să nu se supere niciunul,

Nici împăratul, nici nebunul,

 

Dar pentru anul care pleacă

Mi-e pana gândului săracă...

Ascult acum, plin de contrarii

În grinda vremii cum rod carii

 

Și totuși mulțumit oricum

Că sunt aici, cu voi pe drum,

Pe drumul care merg odată

Ca orice drum și el se gată...

 

Îmi pun speranța de mai bine

În Anul Nou ce simt cum vine,

Atât aș vrea, dacă se poate,

Să fie plin de bunătate,

 

Cum e urarea din străbuni,

Cu oameni mai curați, mai buni

Și toți în pace să trăiască,

Plini de o Dragoste firească!

 

Se duce anul, plece dar

Cu „boala” lui din calendar,

Cu frica, musafir în casă,

De-aceea, gazda mea frumoasă,

 

Care pe toate le înduri

Citește-mi și aceste gânduri,

Urarea, mai presus de toate,

Întru mulți ani cu sănătate!

 

Nicolae Nicoară-Horia

vineri, decembrie 29, 2023

Trei zile-au mai rămas...

 Trei zile-au mai rămas până la Anul,

E vreme încă să se mai împace

Gândurile tale cu dușmanul,

Să ți se umple sufletul de pace!

 

Să-l ierți pe cel ce ți-a greșit cu voia

Și fără voia lui adeseori,

Să te cuprindă grabnic metanoia,

Ca roua care cade peste flori...

 

Trei zile-au mai rămas din calendar,

Trei zile pline de înțelepciune,

Toată iubirea ce ai dat-o-n dar

Înfrățită-n viață să se-adune!

 

Tu, Omule, ce porți un chip divin,

Dragoste având, le ai pe toate,

Anul Nou să te găsească plin

De voie bună și de sănătate!

 

Nicolae Nicoară-Horia

Ecou de Luceafăr...

  

Singură în așternut

Stă domnița și suspină,

Din tăriile albastre

Așteptându-l ca să vină

 

Să îi lumineze gândul,

Sufletul plin de parfum,

El, „nepăsător și rece”

Știe că nu are cum,

 

Doar c-o rază, fruntea albă

Dintre bucle i-o sărută,

Dragoste nevinovată,

Dragoste în veci pierdută!

 

Ce deșartă e speranța

Dinspre azi, mereu spre mâine!

Ce-i departe, tot departe

Și neîmplinit rămâne.

...................................................

Poezie fără margini,

Tu îmi ești atât de-aproape

Și cuvântul când te scrie

Nici el nu te mai încape...

Vineri, 29 Decembrie 2023

 

Nicolae Nicoară-Horia

 

Luceafărul- grafică în tuș Mihai Cătrună

marți, decembrie 26, 2023

Un Prunc plângând…
„Iar când Irod a văzut că a fost amăgit de magi,

s-a mâniat foarte şi, trimiţând a ucis pe toţi pruncii

care erau în Betleem şi în toate hotarele lui,

de doi ani şi mai în jos, după timpul pe care îl aflase de la magi”.

Ev. Matei 2,16

-Soborul Maicii Domnului-

 

Un Prunc plângând la pieptul Maicii Sale

Şi umbrele se tânguie pe văi,

Din Rama se aude glas de jale-

„Rahela, unde sunt copiii tăi?”

 

Copiii de doi ani şi mai în jos,

Precum a fost porunca cea bolnavă,

În fiecare e-un Iisus Hristos

Ucis atunci şi înălţat în slavă!

 

Cel ce voia smerit să I se-nchine

Cu gândul-şarpe încolăcit la sân,

Azi se întreabă sufletul din mine-

El, peste care vânturi e stăpân?

………………………………..

Din Rama se aude glas de jale,

Cu ochii-n lacrimi, Doamne, Tu asculţi,

Un Prunc dormind la pieptul Maicii Sale

Şi soarele se tânguie pe Munţi…

 

Nicolae Nicoară-Horia

 


luni, decembrie 25, 2023

Slăvită fie-această Sărbătoare...

 


Slăvită fie-această Sărbătoare...

 

Astăzi pentru toți creștinii

S-a născut Iisus în lume,

Fiu al Păcii și-al Luminii,

Omul mai presus de nume!

 

Din Marie preacurată,

Fericită Maica Lui,

Nici acum și niciodată

Altul ca El nimeni nu-i!

 

Apele se înfioară,

Munții din tăria lor,

S-a născut în staul iară

Singurul Mântuitor!

 

Doamne, cum i-ai scos afară

Pe tâlhari din templul sfânt,

Scoate și acum din Țară

Vânzătorii care sunt,

 

Șterge-i patimile sale

Cu mânuța Ta fierbinte

Și îi vindecă de jale

Lacrima dintre cuvinte!

 

Fiu al Păcii și-al Luminii,

Omul mai presus de nume,

Astăzi pentru toți creștinii

S-a născut Iisus în lume!

 

Mi-a fost credința pavăză și scut

Și azi cu-Abecedarul merg la școală,

Acum sau altădată S-a Născut

Iisus pe-acest pământ plin de-ndoială!

 

Pe drumul dintre lacrimă și Stea

Oricine poate Nașterea s-o vadă,

Cine nu crede să nu scuipe-n ea,

Scuipatul pe obrazul lui să cadă!

 

O zi are și El, ca fiecare,

Trimisul din Cuvânt atunci când vine,

Slăvită fie-această Sărbătoare,

Să-i dăm respectul ce i se cuvine!

 

Că era iarnă, primăvara-n toi

Când Maica sfântă nu-și afla sălaș?

E-atâta dezbinare între noi

Din Crăciunul ce ne-a mai rămas!

Luni, 25 Decembrie 2023

 

Nicolae Nicoară-Horia

duminică, decembrie 24, 2023

Bucuria din Ajun...

 Îngerii din cer colindă

Și cu ei și Moș Crăciun,

Nu e om să nu-l cuprindă

Bucuria din Ajun!

 

Nimenea să nu se-ascundă

Și în lutul efemer

Duhul ei să vă pătrundă

Până-n ultimul ungher!

 

Vrajba dintre voi să piară,

Și în sufletele voastre

Azi Colindul se pogoară

Din tăriile albastre!

 

Lăsați grijile deoparte

Și cu gând curat și bun

Fiecare om să poarte

Chipul blândului Crăciun.

 

Nu-i colindă mai frumoasă,

O, ce Veste pe pământ!

La noapte în orice casă

Se va naște Pruncul Sfânt!

 

Frați români și alte nații

Câte-or fi pe lumea toată,

Cu credință așteptați-i

Nașterea cea minunată!

 

Vai, cu câtă bucurie așteptam, aștept să vină

Ziua cea fără de care răsăritul e-n zadar,

Pruncul, cel vestit de înger, să se nască din lumină,

Din Lumina ce nu are pe pământ niciun hotar!

 

Câte pârtii luminoase fremătau prin Satul meu

Și în fiecare casă mirosea a colăcei,

Copil fiind, credeam că însuși milostivul Dumnezeu

Își avea și El sălașul colo printre Moții mei!

 

În Acasa de sub stele colindam cu-atâta drag,

Plin de-o nerăbdare sfântă îmi era întreg Ajunul,

Ce Duminică măreață mi-a venit acum în prag,

Fie Ziua Lui slăvită și cu ea în veci Crăciunul!

Duminică, 24 Decembrie 2023

-Ajunul Crăciunului-

 

Nicolae Nicoară-Horia