duminică, februarie 27, 2022

Poezia în război...
Morții niciodată nu-i va cere scuze

Gânguritul mugurilor de caiși,

Surâsul florilor sfâșiat de obuze,

Nici lacrimile pruncilor uciși!


Arde pământul-Omule, mai poți?

Stă la pândă-ntunericul să te vâneze,

Ascultați cum vă cheamă la pace pe toți,

Poezia din adăposturi, de pe metereze!


În sufletul ei e un freamăt divin,

În ochi niciodată nu-i grăunte de ură,

Dar cine-i ascultă geamătul plin

De Dragostea Vieții fără măsură?


Vai, cât de-aproape suntem de iad!

Și soarele plânge de după nori,

Șuieră gloanțele, bombele cad,

Tu, Omule-frate, de ce mă omori?


Ce surd e târziul în care-am ajuns!

Cuvintele mele sunt pline de rouă,

Ca ochii Fiului de pe cruce străpuns,

Dimpreună cu El vă spun: „Pace vouă!”

26 Februarie 2022, spre seară...


Nicolae Nicoară-Horia


 

vineri, februarie 25, 2022

Vine întunericul...Se tulbură din noi cuvântul!

Vine întunericul hai-hui,

Cum șuieră apocaliptic vântul,

Unde să fugim din calea lui?


Lumina lumii are ochii uzi,

Doamne, din tăriile albastre,

De-atâta larmă nu ne mai auzi

Lacrimile Rugăciunii noastre?


Larma aceasta nu ne e străină,

O sporim cu fiecare clipă,

Pentru toate noi suntem de vină,

Ferește-ne de jalnica risipă!


Vai, Omule, de ce vrei să omori?

Mă doare, Doamne, cum să nu mă doară

Când mă întrebă pruncul meu în zori:

Spune, mamă, e război afară?

Vineri, 25 Februarie 2022


Nicolae Nicoară-Horia 

joi, februarie 24, 2022

E Ziua lui...

 Vino să vorbim de Dragobete

Și-așa e timpul vitreg și rebel,

E Ziua lui, a Dragului de fete

Și-acelora care mai cred în el!


Așa îl știu, de dragoste flămând,

Și sufletul de Dorul lui se umple,

Ce vârstă are? Tânăr ca un gând

Pe care îl purtăm și noi sub tâmple...


Fecior frumos al Dochiei române,

Năvalnicul”, cum l-au știut străbunii,

Așa l-am cunoscut și-așa rămâne,

Oricât ar vrea să-l ponegrească unii...

Joi, 24 Februarie 2022


DRAGOBETE…

24 Februarie 1978

Cununia noastră...


Se cunună Gândul meu cu tine,

Sufletul de mult s-a-ncununat!

Omul nu trăieşte pentru sine”,

Nunta fără mire e-un păcat!


Mireasa mea- să fii mereu povaţă,

Azi e Ziua celui beat de Dor,

Celui beat de Dragoste de viaţă,

Dragobete-al tău şi-al tuturor...


Anii vin şi trec spre oare-unde

Şi rămâne-n urmă un suspin...

Cine-i norul care ne ascunde

Vârsta amintirii într-un spin?


Omul nu trăieşte pentru sine”,

Sinea nu trăieşte-n sinea ei,

Când iubeşti, să nu-ţi fie ruşine-

Una şi cu Unul de fac...trei!


Nicolae Nicoară-Horia

duminică, februarie 20, 2022

Fiul risipitor...

 Tată, dă-mi partea ce mi se cuvine din avere”.

Ev. Luca 15, 12

-Cuvinte duminicale-


Nu și-a iubit părinții pe pământ,

Când le-a fost greu era plecat departe,

Acum zadarnic plânge la mormânt,

Zidul de lacrimi pururea-l desparte...


Târziu s-a-ntors la casa cea dintâi

Cu-agoniseala strânsă în batistă,

Nici nu le-a fost măcar la căpătâi

În ziua, dintre toate, cea mai tristă!


De și-au purtat cununa grea de spini

Ca pescărușii zborul sub aripă,

Le-a risipit averea prin străini

Cu prietenii de-o zi, ori de o clipă.


Ei n-au gustat odihna niciodată

În viața lor prea scurtă și amară,

Ard slovele în marmora înghețată-

Dormiți în pace, țărână ușoară!”


Nu și-a iubit părinții pe pământ,

Furat de alte bucurii deșarte,

Cât timp au fost în viață și-n cuvânt-,

Dar ce cumplită-i moartea după moarte!


Nicolae Nicoară-Horia


marți, februarie 15, 2022

Centrul și marginile...

 
Niciodată nu mi-a plăcut
să fiu în centru!
Mama, de fapt, m-a născut,
singură,
în Acasa de pe marginea
Satului.
Nici la școală nu am stat
în prima bancă,
decât o singură dată,
pedepsit,
(știe Maria de ce!)
Ca un om liber
toată viața am fost îndrăgostit
de margini,
acolo și temperatura
sufletului
e mai moderată...
În centru
e prea multă aglomerație,
nu te poți vedea
nici pe tine,
nici să gândești
uneori
și dezorientarea e tot mai acută.
Fiind în centrul Europei,
și nu numai,
România
a fost întotdeauna și în centrul
atenției
tuturor popoarelor,
începând cu cele
migratoare...
Acum,
la bătrânețe, recunosc-
fără centru
toate marginile sunt
zadarnice...

Nicolae Nicoară-Horia

A plecat și poetul Petru M. Haș...

 
A plecat și poetul Petru M. Haș,

A plecat singur, plin de alean,

Îmi spunea deseori, trecător prin Oraș,

Vă salut Horea, Cloșca și Crișan!”


Îmi recita „versuri moțești” pe de rost,

Cenaclist vorbăreț”, plin de tărie,

L-am prețuit, așa cum a fost

Pe Omul acela de sub pălărie...


Mi-a scris odată un „cuvânt înainte”

Și de-atunci îl port în suflet mereu,

Din Ceasul acesta, odihnește-i Părinte,

Somnul cel veșnic să nu-i fie greu!

Luni, 14 Februarie 2022, spre seară...


Nicolae Nicoară-Horia


duminică, februarie 13, 2022

Între Război și Pace...

 -Cuvinte duminicale-


Suflete-al meu te-ntreb dacă mai poți,

Când liniște nu-ți mai găsești defel?

Între Război și Pace suntem toți,

Între-Anticristul tulburat și El!


Mă uit în cerul Poeziei tale,

Înlăcrimat ca ochii din icoană,

Tot mai împovărat îmi ești pe cale,

Tu să-mi rămâi în veci fără prihană!


Să te aud ca zumzetul de-albine

Lucrând neobosit prin stupul meu,

Ce m-aș face oare fără tine,

Ce m-aș face fără Dumnezeu?!


Câtă vreme încă mai suporți

Și îl ferești de grabnica lui moarte,

Trupul acesta, cel pe care-l porți

Printre atâtea amăgiri deșarte?

Duminică, 13 Februarie 2022


Nicolae Nicoară-Horia

Nu am curaj de-a scrie tot...

 -În loc de prefață-


Sunt om și eu, nu sunt robot,

De mic m-am învățat cu hatul,

Nu am curaj de-a scrie tot

Ce îmi frământă aluatul...


Mă știe Aerul ce spun,

Din Adevărul ființei sale

Vă-ntreb, prieteni, la ce bun

Să-i stau eu vântului în cale?


Îi sunt cuvântului slujbaș,

Tăcerea lui mă înspăimântă,

Vor spune unii, ești un laș

De nu te iei cu ea la trântă...


Mi-e timpul nemilos despot,

Iar slava vremii e deșartă,

Nu am curaj de-a scrie tot

Și Dumnezeu din cer mă iartă!

Duminică, 13 Februarie 2022


Nicolae Nicoară-Horia


Din volumul „Poezia cea de toate zilele”, în curs de pregătire


sâmbătă, februarie 12, 2022

Nervos, nervoasă...

 Trăim o vreme fără leac,

Suntem cu nervii la pământ,

Ne enervăm din orice fleac

Și fleacuri tot mai multe sunt...


Ne umblă viscolul prin soartă,

Cuvintele pe auz m-apasă,

Oriunde pașii mei mă poartă

Aud mereu, „nervos”, „nervoasă!”


Nu mai avem în gând răbdare

Și îl bolborosim de zor,

Nici limba noastră nu mai are

În libertatea ei zăvor!


Și-așa ne enervăm degrabă

Cu sufletul din noi flămând,

În toate e-o ciudată grabă,

De ce, spre unde și de când?

12 Februarie 2022


Nicolae Nicoară-Horia


sâmbătă, februarie 05, 2022

Greșeala...

 Cum pot să stau cuminte-n jilțul meu?

Nu-ntotdeauna-i dreaptă socoteala,

De multe ori am pătimit și eu

Arătând aproapelui greșeala!


Se uită unii în cruciș la mine,

Alții mi-au dat „ignor” pe Internet,

Din greșeli eu am crescut, știu bine

Și simt mustrarea lor când le repet...


Greșeala dă ocol și printre zei,

Așa e ființa noastră omenească,

De la-nceput, pân' la sfârșitul ei

Nu-i nimeni pe pământ să nu greșească!


Ce dulce-i Rugăciunea de sub astre!

Ea îmblânz


ește aerul și monștri:

Și ne iartă nouă greșelile noastre

Precum iertăm și noi greșiților noștri!”

5 Februarie 2022


Nicolae Nicoară-Horia


vineri, februarie 04, 2022

Copilul și Cartea...

 Se-aude inima cum bate

În pieptul meu ca într-o cruce,

Nu duc eu lumea asta-n spate,

Nici ea pe mine nu mă duce!


Mă doare freamătul din țară

Și liniștea din ea mă doare,

Iar gândului, ce liber zboară,

Nu-i pun și nu i-am pus hotare!


Nu m-am născut poet, știu bine,

Acolo-n Munții din Apus,

Când Maica mea, sub zări divine

O Carte lângă mine-a pus...


Copil citesc din ea mereu,

Dar nicio slovă nu-i clintesc

Și-atunci când scriu lui Dumnezeu

Nu uit smerit să-i mulțumesc!

Vineri, 4 Februarie 2022


Nicolae Nicoară-Horia


Din volumul „Poezia cea de toate zilele”, în curs de pregătire pentru tipar...


Războiul...

 Oricâtă mi-a fost viața de soldată

Cu tine în tranșee, Poezie,

N-am înțeles războiul niciodată,

Nici măcar în joaca din pruncie!


M-am întrebat mereu, de unde vine,

Gândul acesta ce nu-l pot ierta,

Cum să ucizi pe cel de lângă tine,

Pe cel ce merge înaintea ta?


Pe omul plin de gloanțe nu-l suport,

Precum n-am suportat nicicând minciuna,

Cum să stai pe locul unui mort

Când Viața pe pământ e numai una?

Joi, 3 Februarie 2022, spre seară...


Nicolae Nicoară-Horia

joi, februarie 03, 2022

Maramureș... La Rohia, sub raza unui gând,

E-atâta liniște aici în tine,

Că se aude Dumnezeu trecând

Cu pașii luminați peste coline!


Aici, unde cuvântul în poeți

Învlăstărește-n văzul tuturor,

De maramureșeni să nu v-atingeți,

Dacii 's încă vii în portul lor!


Mi-e dor de Baia Mare, de Săpânța,

De tot ce-i încă românesc și demn,

Aici unde rodește-n cer sămânța

Și rugăciunea arde-n untdelemn,


Iar îngerii psalmodiind în zbor

Îmi umplu sufletul de bucurie,

Mi-e dor de Maramureșul din Dor,

De porțile-ncrustate-n veșnicie...


Nicolae Nicoară-Horia


miercuri, februarie 02, 2022

Întâmpinarea Domnului...

 Ce dulce-i sărbătoarea din Cuvânt

Atunci când cineva spre tine vine!

La patruzeci de zile Pruncul Sfânt

Era dus la templu să-L închine...


Ieșiți în calea Lui, nu stați în case

Tot mormăind ca ursul în bârlog,

Cu gândurile cele mai frumoase

Ieșiți în calea Lui, creștini, vă rog!


Ieșiți și voi, cei ce nu credeți încă

În Fiul răstignit și Înviat,

Cu Dragoste și bucurie adâncă

Și mai ales cu sufletul curat!


Eu vin curând!” Iisus așa ne-a zis

De două mii de ani, pe Cel de vine

Precum în Cartea Sfântă ne-a promis,

Noi să-L întâmpinăm cum se cuvine...


Nicolae Nicoară-Horia


marți, februarie 01, 2022

A venit azi-noapte Făurarul...

 
A venit azi-noapte Făurarul,

Luna bătea rece în ferești

Și-așa grijuliu ca gospodarul

Am întrebat nevolnic: cine ești?


Eu sunt, Februarius, nu te teme,

Întâmpinarea Domnului e-aproape,

Pe Dragobetele scriind poeme,

Dragostea îl mistuie sub pleoape;


Îi dau like fetele pe...Blog,

Speranțe tuturora le împarte,

Se plimbă Mormăilă prin bârlog,

Primăvara, nici ea nu-i departe,


Îi simt aici în inimă hotarul,

Cum Rugăciunea simte patrafirul,

A venit azi-noapte Făurarul

Și mi-a rămas în casă musafirul...

1 Făurar 2022


Nicolae Nicoară-Horia