marți, februarie 20, 2018

Ferește-te...


20 Februarie 2018

Ferește-te din calea celui rău!”,
Așa mi-ai spus când ai plecat din viață
Și n-am uitat de-atunci cuvântul tău
Ce mi-a rămas de-a pururea povață!

Ca un creștin adevărat îndură,
Nimic din ființa ta nu se clintește,
Nu fi ecoul celui ce te-njură,
Nici bumerangul care te lovește!

Totul ce-i al tău e pus deoparte,
Pe Dumnezeu nu-i cine să-l învingă!
Și sufletul din tine-i fără moarte,
De el nu poate nimeni să se-atingă...

Ferește-te din fața celui slut
Pe drumul care duce înspre vamă,
Porunca ta, din aer și din lut,
N-am s-o uit în veci, slăvită Mamă!

Nicolae Nicoară-Horia
Niciun comentariu: