sâmbătă, ianuarie 01, 2022

Odă sufletului meu...

 Suntem întotdeauna amândoi,

De-atunci și până-n cea din urmă clipă,

Suflete-al meu, te simt ca pe-un șuvoi,

Dumnezeiasca, scumpa mea risipă,


Cum îmi cuprinzi tăcerea și cuvântul,

Întreaga ființă întru care ești,

Între noi ce sfânt e Legământul,

Poemul meu, ce zilnic mă citești!


Slăvit să fie pururea momentul,

În care mi-ai fost dat de Cel de Sus!

E Anul Nou, precum e Testamentul

Și cred în tine, Adevăr nespus.


Suntem întotdeauna împreună,

Iertată-mi fie surda întrebare

Din pulberea uitării când m-adună:

Fără suflet ce m-aș face oare?

1 Ianuarie 2022


Nicolae Nicoară-Horia


Niciun comentariu: