duminică, martie 13, 2022

Urmează-Mi...

 


Ev. Ioan 1, 43


Cum se uită omul mereu înapoi!

Urmează-Mi!” Ce minunat îndemn

Pentru mine, pentru tine, pentru voi,

Fie-ne Răspunsul întotdeauna demn!


Ajunși la răspântie se-ntunecă pașii,

Gândul te-ntreabă încotro să apuci?

Adeseori în grabă gângurim ca lașii,

Obosiți la Umbra Sfintei Cruci,


Iar Glasul Acela se-aude din nou:

Urmează-Mi!” Lasă-ndoiala deoparte,

Nu-i Omul aceasta ca un ecou

Rătăcit între Viață și moarte?


Din zarea deschisă spre veșnicie,

Pentru prieten și pentru dușman

Răsună Chemarea, statornică, vie:

Urmează-Mi!” Altă cărare e-n van!

Duminică, 13 Martie 2022


Nicolae Nicoară-Horia

Niciun comentariu: