sâmbătă, iulie 16, 2022

Chemarea Muntelui...

 
Veniți la Târgul Muntelui în zori,

Când soarele din tulnic dă năvală,

Veniți, voi fete mândre și feciori,

Acolo sus, sub cer de catedrală.


Când aurul mai curge din poveste

Tot murmurând prin cele cinci izvoare,

Veniți la Târg cu lăzile de zestre,

La Crucea Iancului, cea iertătoare


Și Numelui cel Sfânt binețe dați-i,

E Aerul același pentru toți,

Drumeți din patru zări și alte spații

Veniți la Târgul fetelor de Moți


Din culmi și până-n bezna văgăunii,

Cu chipul lui de Om dumnezeit

Acolo sus, pe Muntele Minunii,

Stă Crăișorul nostru veșnicit!


Lăsați-vă tristețile-n pridvor

Și-nveșmântați în straiele luminii,

Veniți pe Munte, Muntele din Dor,

Muntele cel Unic, al Găinii...


Nicolae Nicoară-Horia


Niciun comentariu: